Проекти
Геоложкият екип е с дългогодишен опит в търсенето и проучването на разнообразни...
Бабяк
Бабяк

Ag-Au-Mo мезотермално жилно (intrusion-related) находище. Рудоносните Qz-Sulf жили представляват издържани тела с дължина до няколкостотин метра и дебелин...

Златарица
Златарица

Аu орудявания са привързани към структурноконтролирани зони на интензивна силификация със СИ простирание. Вместващите орудяването скали са гранити и грано...

Contact us

T: 00395 978 4880,  info@euromaxes.com   22 Oborishte Str., app.4, Sofia 1504, Bulgaria, Ina Mihaylova